SmartBumps

Een slimme verkeersdrempel die het verkeer efficiënt afremt en enkel de snelheidsduivels bestraft.

Innovatie voor een betere toekomst

Wij geloven dat innovatie het meest succesvol is wanneer het zich manifesteert door constant experimenteren, bereidheid tot falen en wanneer het continu leren mogelijk maakt. Dus wij experimenteren voortdurend met ons eigen ontwerp, om constant verbetering en positievere klantenervaringen te verzekeren.

Veilige wegen, zonder geïrriteerde chauffeurs

Dat is onze missie!

IRRITATIE staat bekend als iets negatiefs. Alhoewel, wanneer iets je zo ontzettend ergert, kan het net een motivatie zijn om verandering teweeg te brengen. Laat dat nu juist de missie zijn achter de ontwikkeling van ‘Smart Bumps’, de intelligente verkeersdrempels. “Erger jij je niet mateloos aan verkeersdrempels?”

“Wat als ze niet zo meer zo vervelend zouden zijn?”

“Geweldig toch? Dan zijn we het eens!”

Het resultaat: een verkeersdrempel die net zo efficiënt het verkeer afremt,maar de goede chauffeurs niet irriteert.

De SmartBump is een verkeersdrempel die zo zacht voor je is, dat je hem amper op merkt. Het enige wat je moet doen, is je aan de voorgeschreven snelheid houden. Rij je daarentegen te snel, dan laat hij zich van zijn STOUTSTE kant zien.

Verhoogde verkeersveiligheid

Verbeterde rij ervaring

Minder brandstof verspilling

Minder luchtvervuiling

Ons product

De SmartBump is een intelligente verkeersdrempel dat zich als een gewone drempel gedraagt voor snelheidsduivels, maar zich terugtrekt wanneer chauffeurs zich aan de voorgeschreven snelheid houden. Een enorme verbetering van de rij ervaring.
We maken dit mogelijk door ‘intelligentie’ toe te voegen aan de klassieke verkeersdrempel.
Naast een betere rij ervaring, biedt dit nog heel wat voordelen:
√ De snelheid kan variabel worden ingesteld
√ De verkeersdrempels kunnen ook bij hogere snelheden worden ingezet. (Ze werden succesvol getest tot 60km/u)
√ Voertuigen van veiligheidsdiensten kunnen altijd worden doorgelaten, ook aan hogere snelheden.
Hiervoor moet een transponder worden voorzien.

IEDEREEN profiteert mee van de SmartBumps

Alleen snelheidsduivels worden gestraft.
Tot onze gebruikers behoort eerst en vooral iedereen die een voertuig bestuurt en zich mateloos ergert wanneer hij/zij vb naar het werk rijdt, vrienden bezoekt of naar de winkel gaat.
Maar ook de zwakke weggebruiker heeft baat bij het verkeer remmend effect van de Smart Bump. Alsook de buurtbewoners die last ondervinden van het voortdurend stoppen/versnellen van wagens in hun straat, zullen deze oplossing omarmen.

Een hart voor het milieu

Wanneer de snelheid gerespecteerd wordt, kan de chauffeur gewoon doorrijden. Hij moet niet stoppen en dus ook niet opnieuw versnellen, wat een enorme impact heeft op het verbruik en de vervuiling. Studies hebben namelijk aangetoond dat de luchtvervuiling toeneemt in de omgeving van klassieke verkeersdrempels. (+60% NO2, +50% PM vervuiling en bijna 60% meer CO) Daarnaast zorgt het stop-starten elke keer voor een verspilling van 5 gram brandstof. De Smart Bumps maakt hier komaf mee, zonder in te boeten op verkeersveiligheid.

© Copyright - sensobility